Csapatunk

Minden memoárkönyv elkészítése csapatmunka eredménye. Fontos számunkra, hogy a munkafolyamat valamennyi részét olyan csapattag végezze, aki szakértője az adott területnek, és teljes szívével szeret ezzel foglalkozni. Hiszünk abban, hogy az örömmel, elkötelezettséggel és szakértelemmel végzett csapatmunka meglátszik a végeredményen is.

Csák Anna

interjúkészítő, alapító

Az ember az életéről szóló történetek mesélése által válik azzá, aki. Engem egész életemben lenyűgözött, amikor emberek saját magukról meséltek. Meghatározó élmény volt számomra, amikor mind a négy nagyszülőmmel elkészíthettem egy-egy életinterjú-sorozatot. Ezek a beszélgetések indították útjára a Memoár Műhelyt 2017-ben. Egyfelől szerettem volna, ha más családok, közösségek is részesülhetnének azokból az élményekből, tapasztalatokból, tudásból és bölcsességből, amelyet az idősebb generációk őriznek. Másfelől azt tapasztaltam, hogy az interjúalanyaimnak, legyenek azok a saját nagyszüleim, vagy számomra korábban ismeretlen emberek, nagyon sokat jelent az az osztatlan, elkötelezett figyelem, amelyet a beszélgetések során nyújtani tudok.

Az ember többek között attól ember, hogy képes emlékezni a múltra, reflektálni a jelenre, és gondolkodni a jövőről. Ez a képességünk óriási lehetőségeket rejt magában. Nekem pedig nagyon megtisztelő, amikor tanúja és előmozdítója lehetek annak a folyamatnak, ahogy egy ember saját magát foglalja történetbe.

Szmerka Dániel

szerkesztő

A szövegben való alámerülés, legyen szó olvasásról, értelmezésről, alkotásról vagy szerkesztésről, kamaszkori kedvtelésemből vált hivatásommá.  Az elmúlt hét évben foglalkoztam recenzió- és kritikaírással, olvasószerkesztéssel és szerkesztéssel. A legnagyobb örömet az jelenti számomra, ha olvasóként kapcsolódni tudok a szöveghez, ha megérzem, megértem benne azt, ami őszintén, hitelesen mutat meg valamit az emberből, és azt át is tudom adni.

Egy életútinterjú szerkesztése összetett folyamat, nem csupán a nyelvi és a világról szerzett tudásomat működtetem, hanem az érzékeimet is. A szövegeken keresztül heteket töltök együtt egy-egy interjúalannyal, a történeteivel, reflexióival, gondolataival, gondolkodásmódjával, problémáival, érzéseivel és hallgatásaival. Az emberrel, aki őszintén megmutatja magából mindazt, ami egy életútinterjú keretei közt megmutatható. Ez a tapasztalás, megértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a végeredmény, az elbeszéléssé szerkesztett szöveg hitelesen tükrözze őt, hogy önmagát lássa, hallja mögötte. Az olvasás öröme csak ebben az esetben lehet teljes. És ha az megadatik, a munkámat sikerrel végeztem.

Rakovszky Andorás

tördelő

Kis túlzással én vagyok az az ember, aki hamarabb készíti el egy dokumentum formázását, mint hogy leírná az első mondatot. Mindig is nagyon fontos volt számomra, hogy a tartalom és a forma kéz a kézben járjon. Hiába jó egy szöveg: ha túl kicsi betűvel van szedve, nem elég széles a margó, vagy nem válik el eléggé a cím a szövegtől, sok bosszúságot tud okozni az olvasás. Szeretném, ha az elkészült Memoár Műhelyes könyveket jó érzés lenne kézbe venni.

Kisgyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy a szüleim, nagyszüleim a családi asztal mellett a különböző szövevényes rokonsági ágak szereplőiről meséltek – vagy mondhatni, tisliztek. Vannak történetek, amelyeket álmomból ébredve is kívülről tudok a mai napig. Nálunk a múlt történetei mindig is értéket képviseltek. Ezért szeretném, ha más családok is el tudnák olvasni a saját történeteiket ezekben a formás könyvekben.

Rakovszky Zsófia

szerkesztő

Keveseknek adatik meg az írói tehetség kibontakoztatása. Az elmesélt élettörténetekben mégis mindig ott rejlik egy tökéletes regény. Bármely memoáros interjút a kezembe vettem, és olvasni kezdtem, megelevenedtek bennük az alakok, és tapinthatóvá váltak a tárgyak. Persze ezek még nagyon esetleges, a beszélt nyelv jellegzetességeit magukon viselő szövegek voltak, mégis egytől-egyig plasztikus és eleven beszámolók.

A szerkesztés során érlelődik a kiforratlan  elbeszélés tökéletes regénnyé – ennek megvalósítása az én felemelő feladatom. Csak azt bánom, hogy nem végtelen a műhely és az én kapacitásom. Mindenki megérdemelné, hogy egyszer kézbe vegye a szülei, nagyszülei memoárját.

Én ilyen szempontból szerencsés vagyok. Három nagyszülőm kötetét forgathatom. És nem azért különleges ezeket a memoárokat olvasni, mert olyan rendkívüli az életük, hanem mert őszinték, regényesek és többek között személyesen nekem szólnak.

Valahányszor tanúja voltam, mikor egy-egy kötet célba ért, ugyanazt az érzést fedeztem fel a hozzátartozókon, amit én is megtapasztalhattam. A megszólítottság és kivételezettség érzését.

Partnereink

Kunt Zsuzsanna-min

Kunt Zsuzsanna

interjúkészítő

Frank-Éva-partnereink

Frank Éva

Lektor

DSC08096-min

Csák Levente

fotós